Priser

Martin Löf

Klipp ink fön                     1000
Klipp                                  850
Klipp och färg                  2400

Färg och fön                    1700

Avfärgning/infärgning fr .2500

Klipp och sling                 2600
Sling och fön                   1900
Tvätt och fön                     500
Extra färg/sling                  200
Uppsättning        1500/timme   

 

Yvonne Feige

Cecilia Näslund

Klipp ink fön                      800
Klipp                                  700

Klipp och färg                 2100

Färg och fön                   1600

Avfärgning/infärgning fr.2000

Klipp och sling                2100

Sling och fön                  1600

Tvätt och fön korthår       400

Tvätt och fön långthår     500

Extra färg/sling                200

                                                          

 

 Sandra Le'Mon

Klipp ink fön                      750

Klipp                                  650

Klipp och färg                 1700

Färg och fön                   1450

Avfärgning/infärgning fr.2000

Klipp och sling                1850

Sling och fön                  1550

Tvätt och fön                    400

Extra färg/slinga               200

Ögonbryn/fransfärg         350

 

 

Anna Nilzen-Jonsson (trainee)

Klipp ink. fön                      500

Klipp                                  450

Klipp och färg                  1200

Färg och fön                    1000

Klipp och sling                 1400

Sling och fön                   1200

Avfärgning/infärgning fr. 1500

Tvätt och fön                    250

Barnklipp                          250

Ögonbryn/fransar            350

 

Ej avbokade tider minst 24 timmar före debiteras  med 50%