Priser

Martin Löf

Klipp ink fön                     1000
Klipp                                  850
Klipp och färg                  2400

Färg och fön                    1700

Avfärgning/infärgning fr .2500

Klipp och sling                 2600
Sling och fön                   1900
Tvätt och fön                     500
Extra färg/sling                  200

Skägg                                500

Klipp och skägg               1200
Uppsättning            1500/timme 

  

Sandra Le'Mon

Marie Bengtsson

Klipp ink Fön                    800

Klipp                                700

Klipp och färg                1850

Färg och fön                  1450

Klipp och sling                2100

Sling och fön                  1650

Extra färg/sling                200

Avfärgning/infärgning fr.2300

Tvätt och fön                    450

Ögonbryn/fransfärg         350

 

Hairtalk enligt överenskommelse

 

Yvonne Feige

Cecilia Näslund

Klipp ink fön                      800
Klipp                                  700

Klipp och färg                 2100

Färg och fön                   1600

Avfärgning/infärgning fr.2000

Klipp och sling                2300

Sling och fön                  1800

Tvätt och fön korthår       400

Tvätt och fön långthår     500

Extra färg/slingor             200

                                                   

 

 Anna Nilzen-Jonsson (trainee)

Klipp ink. fön                      550

Klipp                                  500

Klipp och färg                  1300

Färg och fön                    1100

Klipp och sling                 1600

Sling och fön                   1400

Avfärgning/infärgning fr. 1800

Tvätt och fön                     350

Skägg                                250

Barnklipp                            300

Ögonbryn/fransar              350

Extra färg/slingor               200

 

Hairtalk enligt överenskommelse

 

Färgpriser är för En normal färg/utväxt. Vid stora förändringar gäller avfärgning/infärgning. Obs frånpris.

Ej avbokade tider minst 24 timmar före debiteras  med 50%