Priser

Martin Löf

Klipp ink fön                   1000
Klipp                                850
Klipp och färg                2400

Färg och fön                  1700

Avfärgning/infärgning fr.2500

Klipp och sling               2600
Sling och fön                 1900
Tvätt och fön                   500
Extra färg/sling                200
Uppsättning        1500/timme   

 

Yvonne Feige

Cecilia Näslund

Klipp ink fön                    800
Klipp                                700

Klipp och färg                2100

Färg och fön                  1600

Avfärgning/infärgning fr.2000

Klipp och sling               2100

Sling och fön                 1600

Tvätt och fön korthår       400

Tvätt och fön långthår     500

Extra färg/sling                200

                                                          

 

 Sandra Le'Mon

Klipp ink fön                    750

Klipp                                650

Klipp och färg                1700

Färg och fön                  1450

Avfärgning/infärgning fr.2000

Klipp och sling               1850

Sling och fön                 1550

Tvätt och fön                   400

Extra färg/slinga              200

Ögonbryn/fransfärg         350

 

 

Anna Nilzen-Jonsson (elev)

Klipp ink. fön                      400

Klipp                                  350

Klipp och färg                  1000

Färg och fön                     800

Klipp och sling                1200

Sling och fön                  1000

Avfärgning/infärgning fr.1500

Tvätt och fön                   250

Barnklipp                         250

Ögonbryn/fransar           350